Szkolenie dotyczy zarządzania administracją, pracownikami, a zwłaszcza urlopów (w tym wypoczynkowych). Kurs umożliwia  zdobycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie urlopów wypoczynkowych i pracowniczych. Adresatami szkolenia mogą być zarówno osoby zawodowo związane z działem kadr i płac lub zainteresowane tą tematyką. Wśród tematów poruszanych na kursie wznoszą się m.in .: definicje i rodzaje urlopów, zarządzanie pracownikami.