Szkolenie dotyczy zarządzania kadrami i płacami, dzięki czemu możliwe jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Adresatami szkolenia mogą być zarówno osoby zawodowo związane z działem kadr i płac lub zainteresowane tą tematyką. Wśród tematów poruszanych na kursie wznoszą się m.in .: prawo pracy, rekrutacja, wynagrodzenie i raportowanie finansowe.