Szkolenie dotyczy prawa pracy, dzięki czemu możliwe jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Adresatami szkolenia mogą być dyrektorzy i kierownicy działów HR oraz kadr i płac, członkowie zarządów nadzorujących dział HR, głównie księgowi. Wśród tematów poruszanych na kursie wznoszą się m.in .: podstawy prawne, rekrutacje, uprawnienia urlopowe czy też rozwiązywanie umów i emerytur.