• Cel: szkolenie umożliwia zdobycie kluczowej wiedzy dotyczącej istoty, funkcji i obsługi programu Płatnik będącego funkcjonalny, programem realizującym weryfikację i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
  • Zakres wiedzy: kurs pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. płatnika, ubezpieczeń, deklaracji podatkowych czy obsługi dokumentacji
  • Adresaci kursu: szkolenie adresowane jest zwłaszcza do osób zawodowo zajmujących stanowiska w działach płac czy ubezpieczeń, lecz także wszystkie inne osoby chcące poszerzyć wiedzę z dziedziny rozliczeń z ZUS lub wiążące swą przyszłość z tego typu zawodem
  • Program kursu:

1. Wprowadzenie do programu

2. Obsługa programu

3. Płatnik

4. Osoba prawna

5. Osoba fizyczna

6. Ubezpieczenia

7. Deklaracje

8. Kreator dokumentów rozliczeniowych 9. Obsługa dokumentów

Termin: 14-16.10.2019, godz. 9:00 – 16:00

Zapraszamy do kontaktu