Ten kurs zawiera wiele ćwiczeń i wytyczne, które pomogą uczestnikom opanować umiejętności sprzedażowe podczas kursu i od razu zacząć wykorzystywać nowo zdobytą wiedzę w życiu zawodowym.

Program kursu:
Moduł 1: Nowoczesny paradygmat sprzedaży

 1. Współpraca z klientem
 2. Budowanie relacji
 3. Zadawanie dobrych pytań
 4. Słuchanie potrzeb biznesowych i emocjonalnych
 5. Etyka
 6. Działania sprzedażowe zgodne z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw
 7. Nowoczesne techniki sprzedaży i różnica między nimi a metodami tradycyjnymi

Moduł 2: Kwalifikowanie klienta i identyfikacja decydentów

 1. Cykl zakupowy
 2. Osoby wpływowe
 3. Sondaż
 4. Dostarczenie funkcji, zalet i korzyści

Moduł 3: Dostarczanie funkcji, zalet i korzyści

 1.  Zapewnianie korzyści emocjonalnych przy silnych podstawach funkcjonalnych i zaletach

Moduł 4: Zapobieganie obiekcjom

 1. Zgłaszanie zastrzeżeń
 2. Zamknięcie okresu próbnego
 3. Pełne uwzględnienie podstawy sprzeciwu

Moduł 5: Zamknięcie sprzedaży

 1. Typowe błędy
 2. Różne podejścia do zamknięcia sprzedaży
 3. Działania następcze w celu budowania lojalności