Celem szkolenia Train the Trainer jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby zapewnić skuteczne szkolenie.
Uczestnicy stają się bardziej pewni w dostarczaniu prezentacji publiczności. Kurs jest przeznaczony dla instruktorów, specjalistów ds.
Szkoleń lub innych pracowników prowadzących prezentacje w klasie w środowisku szkoleniowym.