19Jan/20

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Cel: Szczegółowe zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracowniczych planów kapitałowych, przygotowanie się do obowiązkowej procedury wdrożenia PPK w urzędzie/jednostce. Umożliwienie świadomego wyboru firmy zarządzającej, nabycie wiedzy pozwalającej na zachęcenie pracowników doRead More…